Persondata politik

 1. GENERELT
 • Denne politik om behandling af personoplysninger (”Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Lån10.dk ApS  (”Virksomheden”), indsamler og behandler oplysninger om dig.
 • Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til Virksomheden i forbindelse med ansøgning om et privatlån hos Virksomheden, eller en henvendelse vedrørende et af Virksomhedernes produkter, eller som Virksomhederne indsamler via sin hjemmeside, og/eller via indsamling via én af Virksomheden samarbejdspartnere i forbindelse med køb af et produkt hos denne samarbejdspartner.
 • Virksomheden er dataansvarlig for dine personoplysninger, Al henvendelse til Virksomheden kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 8.
 1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKET FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN
 • Når du låner penge af Virksomheden eller kommunikerer med Virksomheden, indsamler Virksomheden de oplysninger, du selv afgiver, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefon.nr., betalingsmåde, oplysninger om hvilket produkt du øsnker at købe, skatteoplysninger, legitimationsoplysninger, leveringsønsker mv.
 • Formålet med ovennævnte indhentning af personoplysninger er, at vi kan levere de finansielle produkter du efterspørger, og i øvrigt opfylder vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om dit privatlån hos os. Formålet er ligeledes for at overholde lovkrav, idet Virksomheden er underlagt Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (”Hvidvaskningsloven”). Virksomheden skal således sikre sig identiteten på sine kunder.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c. og f, samt Hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 1, litra a.
 • Når du besøger lån10.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP adresse, herunder din netværkslokation, og information din computer. Desuden finder du Virksomhedens Cookiepolitik, når du bruger lån10.dk
 • Formået er at optimere brugeroplevelsen og lån10.dk's funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder via f.eks. Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at Virksomheden kan varetage sine interesser i at forbedre lån10.dk samt vise dig relevante tilbud.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens artikel 6. stk. 1, litra f.
 • Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. telefonnummer.
 • Formålet er at varetage Virksomhedens interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og/eller litra f.
 1. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
 • Når du gennemfører betalingstransaktioner på en af Virksomhedens hjemmesider eller via PBS, kan du vælge at få dine betalingsoplysninger gemt. Dine betalings- og kortoplysninger gemmes i givet fald hos Virksomhedernes PCI (Paymet Card Industry – Data Security Standard) certificerede samarbejdspartner. Oplysninger opbevares i et sikkert PCI certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder. Herfra kan oplysninger genanvendes.
 • Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysninger på Virksomhedens vegne. Virksomheden anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer. Disse virksomheder er databehandlere og under Virksomhedernes instruks og behandler data, som Virksomheden er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med Virksomhederne, og er underlagt fortrolighed og disse. Virksomheden har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på Virksomhedernes vegne.
 • Nogle af Virksomheden databehandlere, f.eks. Google Analytics v/Gogle LLC, Facebook Inc. og SAC-IT Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. EU Persondataforordningens artikel 45. I det omfang Virksomheden bruger andre databehandlere end de nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgrantier.
 • Kopi af Google LLC’s certificering kan findes her – https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
 • Kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her – https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
 • Kopi af SAC-IT Inc.’s certificering kan findes her – https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000004TwmAAE&status=Active
 1. DINE RETTIGHEDER
 • Indsigtsretten
 • Du er til enhver tid berettiget til at anmode Virksomheden om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger Virksomheden har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysningerne der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
 • Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som Virksomheden behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til Virksomhedens dataansvarlig, som nævnt under afsnit 8. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.
 • Retten til berigtigelse
 • Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Virksomhederne. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som Virksomhederne har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til Virksomhederne, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.
 • Retten til sletning
 • Du har i visse tilfælde ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af Virksomhederne, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og Virksomhederne ikke har et andet berettiget retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine personoplysninger er nødvendig, f.eks. for at Virksomhederne kan overholde sin retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Virksomhederne ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Hvis du ønsker en dine personoplysninger slettede, skal du sende en skriftlig anmodning til Virksomhedernes dataansvarlig, som nævnt under afsnit 8. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.
 • Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
 • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, Virksomhederne behandler om dig, ikke er korrekte.
 • Retten til dataportabilitet
 • Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
 • Retten til indsigelse
 • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Virksomhedens behandling af dine personoplysninger. For så vidt angår direkte markedsføring, herunder den profilering, der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, skal du slette dine cookies.
 • Retten til at tilbagekalde samtykke
 • Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet Virksomhederne til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve.
 • Retten til at klage
 • Herudover har du ret til at indbringe en klage for Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Virksomhedens behandling af en klage.

Datatilsynet
Borgergade 27, 5.
1300 København K

 1. SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER
 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med leje af et produkt, vil som udgangspunkt blive slettet efter fem å fra aftalens ophør, idet Virksomheden kan være forpligtet til at gemme oplysninger hertil iht. Hvidvaskningslovens § 30. Oplysningerne kan gemmes i længere tid, hvis Virksomheden har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gæres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at Virksomheden kan opfylde øvrige lovkrav.
 • Oplysninger indsamlet om din brug af lån10.dk, slettes efter reglerne i Virksomhedens Cookiespolitik. De cookies, som Virksomheden selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. De enkelte udløbsfrister er oplistet i Virksomhedens Cookiespolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det.
 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til Virksomhedens nyhedsbrev, slettes, når dit samtykke trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.
 1. SIKKERHED
 • Virksomheden har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.
 • Kun medarbejdere, der har reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang hertil.
 1. KONTAKTOPLYSNINGER
 • Lån10.dk , CVR. nr. 40447237 er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles via lån10.dk
 • Hvis du har nogen spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 5, kan du kontakte:

Virksomheden

Savsvinget 4 A, 1. sal

2970 Hørsholm

 

Michel Goldin

Tlf.nr. 44 99 42 88

e-mail: mg@focusleasing.dk

 1. VERSION
 • Denne version er senest revideret den 19. juli 2019.