Fastsættelse af renten på lånet

Renten fastsættes ud fra en individuel kreditvurdering, hvor vi tager højde for månedlig lønindkomst før skat, samlet indestående i pengeinstitutter, samlet gæld mv. Vi tager også højde for, om du ejer fast ejendom. Renter ligger på mellem 9,95-49,95% p.a.

Eksempler:

Vi kan tilbyde en fast rente på 9,95 % p.a. til en låntager, der passer på disse betingelser:

 • Månedlig lønindkomst på min. 50.000 kr. før skat
 • Ejer fast ejendom
 • Samlet gæld overstiger ikke det dobbelte af værdierne (indestående i pengeinstitutter mv. samt ejendomsværdier)

Vi kan tilbyde en fast rente på 49,95% p.a. til en låntager, der passer på disse betingelser:

 • Månedlig lønindkomst på mellem 20.000 -25.000 kr. før skat
 • Ejer ikke fast ejendom
 • Samlet gæld overstiger det femdobbelte af værdierne (indestående i pengeinstitutter mv. samt ejendomsværdier)

For alle lån gælder det, at du skal betale et stiftelsesgebyr på 1.000 kr., som bliver lagt til lånebeløbet.

Som udgangspunkt er det de værdier, der fremgår af din seneste årsopgørelse fra SKAT, som indgår i vores fastsættelse af renten. Lønindkomsten før skat bliver beregnet som et gennemsnit af de tre seneste lønsedler. Har du købt eller solgt fast ejendom siden offentliggørelsen af din årsopgørelse, beder vi dig oplyse om dette i forbindelse med din kreditgodkendelse. Det kan have positiv effekt på fastsættelse af renten.

Du er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil have et lånetilbud. Send os venligst en mail på laan10@focusleasing.dk med oplysninger om:

 • Din månedlige lønindkomst før skat
 • Samlet indestående i pengeinstitutter mv.
 • Eventuel værdi af fast ejendom (købspris eller offentlig vurdering)
 • Samlet gæld
 • Ønsket løbetid på lånet

Så vender vi retur i løbet af få timer med et konkret lånetilbud (på hverdage i tidsrummet kl. 9-16).